Lista aktualności Lista aktualności

Edukacja ekologiczna

W dniu 14 września w Leśnictwie Karsibór w obszarze Natura 2000 „Karsibórz Świdwiński” przeprowadzono warsztaty pn. „Ochrona przyrody a leśnictwo proekologiczne” w ramach zadania „Edukacja ekologiczna w Powiecie Świdwińskim” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz powiatu świdwińskiego i Nadleśnictwa Świdwin. W zajęciach terenowych uczestniczyło 45 uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Świdwinie. Omówiono cele i prawne podstawy ochrony środowiska naturalnego w systemie Natura 2000. Zdj. M. Wisocka.