Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Grzyby

Jak zbierać grzyby. Zbieramy tylko te grzyby, co do których jesteśmy absolutnie pewni, że są jadalne. Nie wolno rozpoznawać trujących gatunków grzybów na podstawie ich gorzkiego smaku – gatunki śmiertelnie trujące mają przeważnie smak przyjemny, słodkawy. Nie należy zbierać grzybów zbyt młodych, ponieważ nie wszystkie cechy potrzebne do identyfikacji mogą być u nich wykształcone. Najwięcej gatunków trujących występuje wśród grzybów blaszkowych. Grzyby należy wykręcać z podłoża, a miejsca po nich przykrywać mchem lub ściółką leśną, dzięki czemu zapobiegniemy wysychaniu grzybni. Nie zbierajmy grzybów znajdujących się pod ochroną prawną i nie niszczmy grzybów niejadalnych i trujących.