Asset Publisher Asset Publisher

Gospodarka łowiecka

Łowiectwo

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa znajduje się 23 obwodów łowieckich dzierżawionych przez 16 Kół Łowieckich.

W ostatnich pięciu latach średnie pozyskanie zwierzyny kształtowało się następująco:

jelenie – 200 sztuk,

daniele – 76 sztuk,

sarny – 594 sztuk,

dziki – 885 sztuk.