Web Content Anzeige

Zalesienia

Zalesieniem nazywamy wprowadzenie lasu na grunty nieleśne, głównie grunty porolne. Grunty przeznaczone do zalesienia określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.