Asset Publisher Asset Publisher

Zaproszenie do udziału w konkursach: plastycznym i fotograficznym

Starosta Świdwiński zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursach: plastycznym i fotograficznym pt. "Edukacja ekologiczna w Powiecie Świdwińskim."

Temat prac: charakterystyczne lub chronione gatunki zwierząt i roślin występujących na terenie Powiatu Świdwińskiego.

TERMIN ZGŁASZANIA PRAC: 5 PAŹDZIERNIKA 2017r.

Na laureatów konkursów czekają atakcyjne nagrody rzeczowe.

Szczegóły Regulaminów konkursowych oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie internetowej Organizatora www.powiatswidwinski.pl oraz w załącznikach poniżej: