Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

headquarters Nadleśnictwo Świdwin
Nadleśnictwo Świdwin
94 36 526 52
94 36 525 79

ul. Szczecińska 58, 78-300 Świdwin

NIP 672-000-75-71 REGON 330044306

nr rachunku bankowego:

PKO Bank Polski S.A.

o numerze: 51 1020 2847 0000 1302 0038 6805

                   IBAN : PL51102028470000130200386805

                   SWIFT: BPKOPLPW

waluta dla konta: PLN

Biuro Nadleśnictwa Świdwin czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00

Z dniem 31.12.2017r. została zlikwidowana  Kasa w siedzibie Nadleśnictwa Świdwin w zakresie obrotu gotówkowego środkami pieniężnymi.

Nadleśniczy
Rafał Grzegorczyk
94 36 427 80
Zastępca nadleśniczego
Beata Zbonikowska
94 36 427 81
Główny księgowy
Jan Skrajda
94 36 540 88
Sekretarz
Elżbieta Mich
94 36 515 90
Inżynier nadzoru
Krzysztof Hejza
94 36 427 82
Inżynier nadzoru
Cezary Kłoczko
94 36 427 87
Komendant posterunku SL
Marian Szablewski
94 36 515 89

Dział gospodarki leśnej

Dorota Pulnik
Spec. SL ds. ochrony lasu i edukacji
phone-abbreviation: 94 36 427 85
Natalia Troczyńska
Spec. SL ds. zagospodarowania lasu
phone-abbreviation: 94 36 427 86
Artur Buczek
St. Spec. SL ds. użytkowania lasu i BHP
phone-abbreviation: 94 36 427 89
Bartłomiej Troczyński
Spec. SL ds. urządzania lasu i stanu posiadania
phone-abbreviation: 94 36 427 83
Alina Staszyńska
Spec. SL ds. handlu i marketingu
phone-abbreviation: 94 36 427 88
Monika Wisocka
Spec. SL ds. gospodarki drewnem
phone-abbreviation: 94 36 427 84

Dział finansowo-księgowy

Bożena Goławska
Starszy księgowy
phone-abbreviation: 94 36 515 92
Jolanta Cecka
Księgowy
phone-abbreviation: 94 36 515 93
Monika Mańka
Księgowy
phone-abbreviation: 94 36 515 92
Anna Piwowarczyk
Księgowy
phone-abbreviation: 94 36 515 93
Monika Godzieba
Księgowy
phone-abbreviation: 94 36 515 80

Dział administracyjno - gospodarczy

Maria Mich
Spec. ds. administracyjno - gospodarczych
phone-abbreviation: 94 36 515 91
Renata Jeziorna
Sekretarka
phone-abbreviation: 94 36 526 52 , fax 94 36 525 79
Adrian Skwarek
Spec.ds. remontowo - budowlanych
phone-abbreviation: 94 36 515 91
Cezary Romaniuk
Specjalista ds. informatyki
phone-abbreviation: 94 36 515 97

Dział kadr

Maria Jóźwińska
Spec. ds. pracowniczych
phone-abbreviation: 94 36 515 94

Straż leśna

Grzegorz Gulbas
Strażnik leśny
phone-abbreviation: 94 36 515 89